Meny
Velg SFO
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 75 55 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Mye spennende kan skje på SFO i løpet av en uke. 

3. trinn har startet med sløyd, klubb for 4. trinn der de lager vulkan, noen er på tur og har forming. 

En sjelden gang er det film på SFO for de som ville det. 


Vi er godt i gang med aktiviteter på SFO. 

Elevene synes det er stas å være med å lage mat, nå var det 1.trinn som laget pita pizza. 

4. trinn laget slim på klubben og hver fredag har de matlaging på tur. 


Vi har hatt to fantastiske uker på SFO. 

Vi har blitt kjent med nye, og skapt relasjoner til hverandre. Det har også vært stor gjensynsglede med klassekamerater etter sommerferie.  

Aktiviteter vi har hatt er blant annet mesterens mester, turer i nærmiljøet, gymsal, sykkeldag, tur til Vistnestunet. 3.trinn laget kafe for 1.trinn med lapper og fruktsalat, forming og masse frilek. 

 


Fra 02.august skal skole og SFO være på grønt smittevernsnivå. 

På Lassa organiserer vi oss slik at nye 1. Trinn er på SFO lokalene hele dagen. Vi gleder oss til å møte dere mandag kl. 10.00 

2.  - 4. Trinn møter på teknolaben nede på skolen, inngang ved grønn lekeplass. 

Ukeplanen for dagene ligger under fanen ferier / langdager. 

Telefoner som en benytter hvis en har behov for kontakt:

1.Trinn 950 15 535

2.Trinn 415 16 245

3.Trinn 948 75 171 

4.Trinn 969 45 423 


Vi har hatt mange fine skolefridager på SFO. 

Alle har vært en dag på Vistnestunet, der har de et bra opplegg, vi koste med kaninene og hoppet i høyet. 

Utfluktene våre har vært til strokkavannet, mosvannet og andre lekeplasser i nærmiljøet. 

Vi har hatt også masse tid til lek. 

GOD SOMMER. 


kl. 09.00 Frokost, elevene som ønsker har med matpakke. 

kl. 12.00 Lunsj, SFO ordner mat. 

kl. 14.30 Frukt, SFO ordner frukt. 


Som kjent er vi nå gått over på rødt nivå og det betyr følgende for SFO: 

Åpningstid:
Vi åpner om morgenen 07.30 og er i skolegården til skolen åpner. 
Fra kl. 16.00 - 16.30 har vi også et tilbud i skolegården. 

Inndeling i kohorter:
Vi viderefører kohortene som er i skolen og benytter samme rom hele dagen. De ulike kohortene har også et uteområde som de benytter i SFO tiden. Planen legges under ukeplaner på hjemmesiden. 

Mat: 
Det blir ikke matservering på dette smittevern nivået, elevene må ha med egen matpakke til SFO. Dere blir ikke fakturert for matpenger i juni måned, siden vi nå ikke tilbyr mat til elevene. Vi gleder oss til noen påskedager på SFO. 

Vi er på av gult smitteverns nivå, da er vi sammen i skolegården, fra kl. 07.30 - 08.00 og fra kl. 16.00 - 16.30

Du finner en oversikt nedenfor hvor en levere / henter elevene i løpet av dagen.

Alle trinn har egen telefon, fint om du tar kontakt med det aktuelle trinnet, hvis beskjed skal gis. 

 1. trinn på SFO lokalene på Ynglingen. Nås på telefon nr. 415 16 245

2. trinn i klasserommene på skolen. Nås på telefon nr. 948 75 171. 

3./ 4.trinn På teknolab nede på skolen. Nås på telefon nr. 969 45 423.

Du kan også ta kontakt med SFO- leder på e-post katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no / telefon nr. 950 15 535 


Stavanger kommune har årlig en digital foreldreundersøkelse på SFO tilbudet.

Det er foresatte på 2. trinn som er utvalgt til å delta på undersøkelsen.

Dere vil i løpet av dagen motta en e-post med lenke til undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym, og svarfrist er 19.03.2021.

På forhånd tusen takk, for at dere tar dere tid til å svare. 

 


Vi gleder oss til en annerledes uke på SFO. 

På grunn av gult smitteverns nivå, er vi samlet ute i starten og slutten av dagen. Du finner en oversikt nedenfor hvor en levere / henter elevene i løpet av dagen. Alle trinn har egen telefon. Fint om du tar kontakt med det aktuelle trinnet, hvis beskjed skal gis. 

Kl. 07.30 - 08.00 og fra kl. 16.00 - 16.30 er vi i skolegården. 

Fra kl. 08.00 - 16.00 er: 

1. trinn på SFO lokalene på Ynglingen. Nås på telefon nr. 415 16 245.

2. trinn i klasserommene på skolen. Nås på telefon nr. 948 75 171. 

3./ 4.trinn På teknolab nede på skolen. Nås på telefon nr. 969 45 423.

Du kan også ta kontakt med SFO- leder på e-post katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no / telefon nr. 950 15 535 


Aktivitetsplanen finner dere under fanen til høyre og heter langdager/ ferier. 

Fra kl. 08.00 - 08.30 og 16.00 - 16.30 leverer / henter dere i skolegården eller mediateket. 

23. desember er alle i klasserommene, de til vanlig bruker i skolen. 

I romjulen 28 - 30 desember, Finner dere elvene: 

1. trinn nede på SFO lokalene, tlf. 415 16 245. 

2. trinn i klasserommene på skolen tlf. 948 75 171. 

3.- 4. trinn i teknolab nede på skolen. (inngang ved lekeplass nede.) tlf. 969 45 423.

Fint om dere bruker telefon nr. som er knyttet til det trinnet deres barn går på. 

 

Ønsker deg og dine en gledelig jul 💝🎄

Takk for det gamle, og de beste ønsker for året som kommer 🌞


I år er vi så heldige og har 3 lærlinger her på Lassa skole. 

De skal ta fagbrev i barne - og ungdomsarbeiderfaget. 

1.års lærling Kristine jobber på 1. trinn. 

1.års lærling Kibrom jobber på 3. trinn 

2. års lærling Helene jobber på 4. trinn og 2. trinn 


Fra og med august 2020 skal det gis søskenmoderasjon når en har barn både i SFO og barnehage. Moderasjonen gis på SFO plass.

På faktura for august 2020 kom denne moderasjonen ikke med. Dette vil rettes opp og tilbakebetales så snart vi har gjort de nødvendige justeringene.    

 

Med vennlig hilsen  

Gunvor Finnesand

Rådgiver

Oppvekst og utdanning  

T: 51 72 02 68 M: 97 95 36 24 stavanger.kommune.no    


I morgen starter skolefridager, trenger dere kontakt med basene har de hver sin telefon. 

1.trinn har SFO telefon nr. 416 15 245 

2.trinn har SFO telefon nr. 948 75 171

3. og 4.trinn har telefon nr. 993 09 498 

 

Dagsrytmen vår ser slik ut 

Kl. 07.30 - 08.30 Morgen SFO i skolegården / mediateket 

Kl. 08.30 - 09.30 Lek og frokost på basen 

Kl.09.30 - 10.00 Samling om dagen i dag. 

Kl.10.00 - 15.00/ 16.00  Utflukt / lek og aktivitet på planlagt området. 

Kl. 16.00 - 16.30 Felles lek i skolegård / mediatek 


Vi setter pris på hvis alle tar med seg alle klærne i hyllene før de tar ferie.

Alle får nye plasser etter ferien. 

Gjenglemte klær er det masse av, ta gjerne en titt på dem også. 

 

 


Hvordan forholder du deg til barn som har problemer med å kontrollere oppførselen sin?

Prøver du å tvinge en positiv atferd fra barnet, eller jobber du sammenmed barnet for å hjelpe det til å håndtere egne følelser, tanker og impulser?

Dr. Howard Barth snakker litt om det i denne korte videoen på litt over ett minutt.

Følg link under.


Endringer som gjelder hjemsending eller fri samme dag,  sendes til SFO telefon 415 16 245 før kl. 10.00.

Dette er fordi SFO personalet brukes i skoledelen når vi gradvis gjenåpner skolen.

 


Denne uken går turen til ishallen, husk å ta med skøyter.  

1. Trinn har skøytedag på torsdag.

2. Trinn har skøytedag på onsdag.

3. og 4. Trinn har skøytedag på tirsdag.

 


Vi gleder oss til en annerledes dag SFO.

Det blir ulike aktiviteter som spåkone, disko, ansiktsmaling og skumlehistorier.

Til mat serveres moster hamburgere og gresskar klementiner.  

De som vil kan ta med klær som tas på etter skolen.


Med godkjenning av driftstyre vil mat og turpengene på SFO øke med 20kr fra 01.08.19.

Det vil si 200kr for en 100% plass og 120kr for en 60% plass

Vi ønsker å servere to varmmåltider i uken, der den ene er havregrøt og den andre rullerer med en fem ukers meny.

De andre dagene får barna brød/ knekkebrød med ulike typer påleggssorter de velger selv fra buffe.

                                   De får også et fruktmåltid hver dag.