Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
2 G
4. - 7. G
8. - 10. G
Hovedadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Auglend skole postmottak Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rune Stangeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Leksehjelp

Kommunen er pliktig til å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Elevene sin deltakelse skal være frivillig. Skolene står fritt til å velge hvilke trinn som kan tilbys leksehjelp. I tillegg kan skolene målrette tilbud mot enkeltelever /grupper på tvers av trinn.

Skoleåret 2020-2021 

 Auglend skole tilbyr leksehjelp til alle elever på 3. og 4.trinn i periodene:

31.august  til 14. desember 2020  og 11. januar - 7.juni 2020. 

Påmelding for 3. og 4.trinnselever skjer elektronisk her

Leksehjelpen på ordinær avdeling vil bli gitt mandager, fra klokka 13.45 til klokka 14.45.  

Tidspunkt for leksehjelp på hørselsavdelingen vil bli tilpasset deres timeplan. Ta kontakt med avdelingsleder Hedvig Sinnes eller Siri Eriksen for nærmere avtale.  

Generelle retningslinjer for leksehjelp

  • Elever må være påmeldt for å kunne delta.  
  • Er eleven påmeldt, forutsettes det at eleven møter opp hver gang.
  • En eventuell avmelding skal skje skriftlig, helst på e-post,  til kontaktlærer.
  • Eventuelle fravær fra leksehjelpen skal meldes ifra om senest mandag morgen.
  • Elevene skal jobbe med skolearbeid i det tidsrommet leksehjelpen varer.
  • Elevene skal være til stede tiden ut, og tiden skal brukes til skolearbeid, men hvis man blir ferdig med leksene, så kan man lese i selvvalgt bok, eller gjøre annet relevant arbeid.
  • Det er viktig at elevene selv er motivert for å delta på leksehjelp.
  • Det skal være arbeidsro.
  • Leksehjelp skal ikke frata foresatte muligheten til å følge opp elevens skolearbeid, og vil aldri kunne erstatte den en-til-en oppfølgingen som foresatte kan gi hjemme. Det forutsettes at foresatte sjekker alt skolearbeid som har blitt gjort på skolen.